ActionCOACH Hanoi West & Nancy Quyên chia sẻ kiến thức

Làm thế nào xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa nội bộ cần một sự đa dạng không nên rập khuôn cứng nhắc. Văn hóa doanh nghiệp là chất xúc tác đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc đo lường mức độ ảnh hưởng của văn hóa, nhất là sự đa dạng văn hóa nội bộ ảnh hưởng tới hành vi của nhân viên là một chỉ số cần được các tổ chức quan tâm. Những phân tích dưới đây sẽ giúp nhà quản lý có thêm định hướng trong xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp hay văn hóa của tổ chức.

Đọc thêm

5 yếu tố giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu làm nền tảng cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào. Văn hóa doanh nghiệp sẽ lớn dần và phát triển cùng với sự hình thành của doanh nghiệp; để tạo được một doanh nghiệp có văn hóa tốt đòi hỏi bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần chú trọng ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp. 

Đọc thêm

Tầm quan trọng của phù hợp văn hoá trong tuyển dụng

Một doanh nghiệp phát triển bền vững là doanh nghiệp sở hữu những con người phù hợp Văn hoá của Doanh nghiệp. Zig Ziglar từng nói: “Bạn đừng xây doanh nghiệp, bạn hãy xây dựng đội ngũ rồi đội ngũ sẽ xây doanh nghiệp cho bạn.” Trên thực tế, phát triển doanh nghiệp bằng cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn mang lại giá trị bền vững và lâu dài. Do vậy, việc tuyển nhân viên phù hợp văn hóa nội bộ của doanh nghiệp cũng quan trọng không kém và đang là một xu thế tuyển dụng của những năm 2020-2030.

Đọc thêm

Bí quyết tuyển đúng người giúp xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp, quyết định phương thức vận hành công ty, hình ảnh thương hiệu trước khách hàng, công chúng và quan trọng nhất là doanh thu, lợi nhuận. Tuyển đúng người sẽ là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh.
Đọc thêm

10 cách giữ chân nhân viên hiệu quả

Giữ chân nhân viên chủ chốt là quyết định dẫn đến thành công về lâu dài cho doanh nghiệp. Làm được việc này chính là cách doanh nghiệp đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, đảm bảo doanh số theo sản phẩm, đảm bảo sự hài lòng cho đội ngũ nhân viên và xây dựng một đội ngũ kế thừa có năng lực thông qua đào tạo nhân viên và hướng dẫn trực tiếp. Lãnh đạo doanh nghiệp biết rõ về việc này nhưng họ luôn sẵn sàng để nhân viên bỏ việc. Tại sao lại như vậy?

Đọc thêm